09 grudnia 2021

Nowe Władze w Kole 84 PZW Odra Chojna

W środę 8 grudnia br., w Restauracji Piastowska w Chojnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Koła 84 Odra w Chojnie. Uczestnicy zebrania mogli zapoznać się ze sprawozdaniami statutowymi i finansowymi z działalności koła. Po przedstawieniu wszystkich sprawozdań i odczytaniu protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej, postawiono wniosek o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła 84 Odra Chojna. Zarząd otrzymał absolutorium jednogłośnie a następnie Walne Zebranie przystąpiło do procedury wyborczej.
Tym samym na kadencję 2022-2026, Prezesem Koła nr. 84 Odra w Chojnie jednogłośną decyzją Walnego zgromadzenia ponownie wybrano Pawła Bucyka. Następnie wybrano skład Zarządu, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.
W skład Zarządu Koła PZW 84 Odra w Chojnie wchodzą:
Prezes: Paweł Bucyk
Mariusz Strzelczyk
Andrzej Stelmach
Kamil Skiba
Sylwester Filipczak
Marcin Przybyła


Skład Komisji Rewizyjnej:
Jacek Stelmach
Zbigniew Kmieć
Mariusz Równicki


Skład Sądu Koleżeńskiego:
Jakub Rycerz
Mateusz Majda
Seweryn Kwaśniewski

 

Po zakończonym Walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, odbyło się jednocześnie pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu oraz Organów Koła celem powołania członków na poszczególne funkcje.

KOŁO WĘDKARSKIE
84 PZW ODRA CHOJNA

kontakt@pzwodra.pl

 

Zezwolenia wykupisz w 

Foto Studio AD Andrzej Stelmach
ul .Władysława Jagiełły 28
74-500 Chojna

 

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@pzwodra.pl

tel. 512 320 812

tel. 608 673 780