Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@pzwodra.pl

tel. 512 320 812

tel. 608 673 780 

 

Wszelkie informacje uzyskasz:

 

Sklep Wędkarski "SANDACZ" w Chojnie przy pasażu koło Netto.
tel. 604 085 962


Foto Studio AD Andrzej Stelmach
ul .Władysława Jagiełły 28
74-500 Chojna

 

kontakt@pzwodra.pl

 

KOŁO WĘDKARSKIE
84 PZW ODRA CHOJNA

W związku z pojawiającymi się pytaniami z Kół PZW przypominamy, że w sprawie Walnych Zgromadzeń musimy czekać na decyzję Prezydium ZG PZW.

Odpowiednie informację będą przesyłane do Zarządów Kół przez Zarząd Okręgu.

Poniżej zamieszczamy publikowany już wcześniej Komunikat ZG PZW w tej sprawie.

Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie możliwości przeprowadzenia kampanii wyborczej w PZW

W dniu 19 września 2020 r. Zarząd Główny zatwierdził dokument – Ordynacja wyborcza do władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego.

Na jego podstawie odbywać się będą wybory podczas Okręgowych Zjazdów Delegatów i na Krajowym Zjeździe  Delegatów. Stanowi on również wytyczne dla Zarządów Okręgów dla uchwalenia ordynacji wyborczej dla Kół PZW.

Czteroletnia kadencja obecnych władz krajowych Związku, zgodnie  z § 18 ust.6 Statutu PZW, kończy się na XXXII Krajowym Zjeździe Delegatów, który powinien odbyć się w październiku 2021 r.

Krajowy Zjazd Delegatów musi być poprzedzony walnymi zgromadzeniami sprawozdawczo-wyborczymi we wszystkich Kołach i wyborami na Okręgowych Zjazdach Delegatów.

Na podstawie jednoznacznego stanowiska przedstawicieli Okręgów, wyrażanego podczas odbywających się we wrześniu br. spotkań strefowych oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie członków Związku,  Zarząd Główny postanowił nie podejmować na wrześniowym posiedzeniu decyzji o ogłoszeniu terminów przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej, do czasu zniesienia ograniczeń i zagrożeń wynikających z pandemii COVID-19.

Stan ogłoszonej i dotychczas nieodwołanej pandemii należy traktować jako zdarzenie losowe, niosące realne zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i życia członków PZW. W związku z tym,

Zarząd Główny upoważnił Prezydium ZG do podjęcia decyzji zmierzających do rozpoczęcia i przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej niezwłocznie, po zniesieniu ograniczeń. 

ZG PZW

Walne w Kołach nadal wstrzymane

08 lutego 2021