Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@pzwodra.pl

tel. 512 320 812

tel. 608 673 780 

 

Wszelkie informacje uzyskasz:

 

Sklep Wędkarski "SANDACZ" w Chojnie przy pasażu koło Netto.
tel. 604 085 962


Foto Studio AD Andrzej Stelmach
ul .Władysława Jagiełły 28
74-500 Chojna

 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 84 ODRA CHOJNA

Zarząd Koła PZW nr 84 Odra w Chojnie serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2021 roku o godz. 18:30 (drugi termin o godz. 18:45) w Restauracji Piastowska w Chojnie .

Celem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności, oraz wybór nowych władz Koła nr 84 PZW Odra Chojna

Porządek obrad:

 • otwarcie obrad,
 • wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania,
 • wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego klubu za rok 2021,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania finansowego,
 • przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Koła za rok 2021 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
 • podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia przedstawionego sprawozdania merytorycznego oraz w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2021.
 • wybór Prezesa oraz Koła,
 • wybór Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
 • uchwała w sprawie Planu Pracy i Budżetu Koła na 2021
 • wolne wnioski, dyskusja,
 • zakończenie zebrania.

 

Zwracamy się do wszystkim członków koła o niezawodne przybycie.

Jednocześnie zapraszamy na obrady walnego zebrania wszystkich sympatyków i niezrzeszonych wędkarzy a zainteresowanych działalnością Koła PZW Odra Chojna.

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW NR 84 ODRA CHOJNA

18 listopada 2021
Na Sandacza, Suma od niedzieli 31 maja

kontakt@pzwodra.pl

 

KOŁO WĘDKARSKIE
84 PZW ODRA CHOJNA